Ofiss:

"Ābeles" 
Zīlāni, Kūku pagasts, Jēkabpils novads
LV-5222 Latvija

Tālrunis: +371 65220200
Fakss: +371 67072224
latgran@latgran.com

Izpilddirektors
Raul Kirjanen
Valdes loceklis/Prokūrists
Mārtiņš Zvejnieks
Valdes locekle/Finanšu direktore
Dace Kārkliņa
Loģistikas direktors
Linards Jaunzems
Ražošanas direktors
Lauris Brūvers
Galvenā grāmatvede
Sanita Krupņika
Kvalitātes vadītāja
Līga Hermane
Lietvede
Egita Latkovska
Personāla speciālists
Evita Veigure
Rezerves daļu iepirkumu speciālists
Juris Kļaviņš
Vides aizsardzības vecākā speciāliste
Ilze Laicāne
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Juris Skrinda
Tehniskais speciālists
Artūrs Zarāns
Iepirkumu struktūrvienības vadītājs
Dainis Lūkins
Koksnes resursu iepirkšana Krāslavas, Jēkabpils ražotnēs
Vilnis Vagalis
Koksnes resursu iepirkšana Gulbenes, Launkalnes ražotnēs
Andis Aļeksējevs
Koksnes resursu iepirkšana Inčukalna, Jaunjelgavas ražotnēs
Gundars Karūss
Cirsmu atlieku iepirkšana
Dairis Lakotko