Graanul Invest grupas apstiprinātie primārās koksnes piegādātāji

Balstoties uz risku mazināšanas pasākumu procesos veikto pārbaužu rezultātiem, sekojoši AS "Graanul Invest" grupas uzņēmumu SIA "Graanul Invest", SIA "Graanul Pellets" un SIA "Latgran" koksnes piegādātāji ir atzīti par Ilgstspējīgas Biomasas Programmai atbilstošiem primārās koksnes piegādātājiem (skat.zemāk tabulu).

Par grupas prasībām atbilstošu biomasu ir uzskatāmas koksnes piegādes, kur sekojošie piegādātāji kravas pavaddokumentos ir lietojuši atbilstošu atsauci - "GI atbilstoša biomasa".

 

Nr.p.k. Piegādātāja nosaukums Reģistrācijas Nr.  Pievienots sarakstam Izslēgts Komentāri
 1  SIA "Metsa Forest Latvia"  40003011260 01.05.2016  -  
 2  SIA "Rairu"  54103018121 01.06.2016  -  
 3  SIA "Kraujas Z"  54101032281 01.07.2016  -  
 4  AS "Latvijas Valsts Meži"  40003466281 01.09.2016  -  
 5  SIA "Grotes ZG"  40003882453 14.09.2016  -  
 6  SIA "Daugavlīči"

 45403012816

19.09.2016  -  
 7  SIA "Jubergs"  45403008596 18.10.2016  -  
 8  SIA "Laskana-Logistic"  42103022771 18.10.2016 24.10.2016  Uzņēmuma nosaukuma maiņa, turpmāk SIA "Laskana-Mežs"
 9  SIA "Ošukalns"  45403003353 18.10.2016  -  
10  SIA "ADLV"  41503046009 18.10.2016  -  
11  IK Ernests Avgucevičs  281169-12429 18.10.2016 10.11.2016  Uzņēmuma pārreģistrācija, turpmāk SIA "Elfoks"
12  SIA "Elfoks"  41503046511 11.11.2016  -  
13  SIA "Laskana-Mežs"  42103022771 25.10.2016  -  
14  SIA "Nord Forest"  40103195814 21.12.2016  -  
15  SIA "Sodra Mežs"  50003871841 21.12.2016  -  
16  SIA "Green & White"  44103045876 21.12.2016  -  
17  SIA "Meža Bites"  44103092103 21.12.2016  -  
18  SIA "Grantiņi 1"  44601002817 01.02.2019  - "GI atbilstoša biomasa" iepriekšējais periods 21.12.2016-31.08.2018
19  SIA "Mežvalde AD"  44101022385 21.12.2016  -  
20  AS "Stora Enso Latvija"  44103023309 21.12.2016  -  
21  SIA "Forvest"  41503058525 30.12.2016  -  
22  SIA "Billerudkorsnas Latvia"  50003121261 02.01.2017  -  
23  SIA "Latgales Mežsaimnieks"  41503060888 12.01.2017 13.11.2018  
24  SIA "Mežusili"  44103061211 24.01.2017  -  
25  SIA "BDC Mežs"  40103304978 27.04.2017  -  
26  SIA "Dizozols"  44103079618 11.09.2017  -