ISO sertifikāti LV
ISO sertifikāti LV
ISO sertifikāti LV
ISO sertifikāti LV

SIA „LatGran” kvalitātes, vides, energopārvaldības un darba drošības politika

 

SIA „LatGran” darbības politika ir orientēta uz produkta kvalitāti un apjomu vienlaicīgi saglabājot klientu uzticību kā uzticams piegādātājs un drošs partneris. Mūsu biznesa mērķi ir balstīti uz principiem – augstākā kvalitāte produktam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva ražošana un maksimāli droša darba vide.

 Šo politiku īstenojam:

  • ražojot pircēju prasībām atbilstošu produktu un garantējot vienmēr laicīgu piegādi;
  • nodrošinot ne mazāk par valstī spēkā esošo vides, energopārvaldības, arodveselības un darba drošības normatīvo aktu un citu uzņēmumam saistošo prasību ievērošanu;
  • uzturot efektīvu organizācijas pārvaldības sistēmu un mūsu darbinieku zināšanas ir nozīmīgs instruments šīs efektivitātes sasniegšanā;
  • īstenojot pastāvīgu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu ar regulāriem darbības rezultātu pārskatiem kvalitātes, vides, enerģijas patēriņa un darba drošības jomā un jaunu mērķu izvirzīšanu;
  • savu iespēju robežās sadarbojoties tikai ar partneriem, kuri darbojas pēc tādiem pašiem principiem kvalitātes, vides, energoefektivitātes un darba drošības jautājumos kā mūsu uzņēmums;
  • pieņemot jaunus lēmumus uzņēmējdarbībā, arvien izvērtējam to ietekmi uz darba drošību, vidi un energoefektivitāti, izvēloties videi un darbinieku drošībai draudzīgākos risinājumus, kā arī atbalstot energoefektīvu produktu un pakalpojumu pirkšanu;
  • pastāvīgi sekojot līdzi vides piesārņojuma un energoresursu izmantošanas rādītājiem gan ekonomiskas, gan ekoloģiskas darbības veicināšanai, kā arī esot gatavībā veikt nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus ārkārtas situācijās;
  • pastāvīgi rūpējoties par drošu darba vidi un veselībai nekaitīgu apstākļu radīšanu saviem darbiniekiem un ikvienam uzņēmuma apmeklētājam, novēršot iespējamos apdraudējumus un mazinot drošības riskus;
  • veicinot visu darbinieku līdzdalību darba vides un darba aizsardzības sistēmas uzlabošanā, konsultējot, aptaujājot, uzklausot un ņemot vērā viedokļus, un priekšlikumus;
  • izglītojot darbiniekus par mūsu darbības ietekmi uz vidi un rīcībām ārkārtas situācijās, apmācot tos drošai un energoefektīvai iekārtu ekspluatācijai un veicinot taupīgu attieksmi pret dabas un energoresursiem.

Ar uzņēmuma partneru datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: Datu apstrādes politika