Pretkorupcijas politika


Korupcijas riska mazināšana ir neatņemama mūsu darbības sastāvdaļa. Veicinot informētību, līgumattiecības, elektroniskos maksājumus un pastāvīgu kontroli, mēs esam panākuši tādu procesu norisi, kas neatstāj vietu neētiskai rīcībai kāda neatbilst mūsu noteiktajām vērtībām.


Šeit varat iepazīties ar mūsu pretkorupcijas politiku.