Industriālās granulas


„LatGran” produkts ir zāģu skaidu un citu kokrūpniecības blakus produktu izcelsmes kurināmais – kokskaidu granulas, kuras iegūst ražošanas procesā izejmateriālu saspiežot zem liela spiediena. Ražošanā netiek izmantota līme vai citas saistvielas. Tāpēc mūsu ražotais produkts ir videi draudzīgs kurināmais, kas nesatur ķīmiskas piedevas. Kā augsti standartizētam un augsta blīvuma pakāpes kurināmajam, granulām ir raksturīgs līdz trīs reizes augstāks enerģijas daudzums uz masas vienību nekā malkai un šķeldai. Turklāt tām ir labvēlīgāka tilpuma un masas attiecība. Granulu apkure ir vieglāk automatizējama, sasniedzot gandrīz identisku komforta līmeni gāzes apkurei.